ސިއްސައިގެންދާވަރުވޭ! މިފްކޯއިން މަސްވެރިން ބަނގުރޫޓުކޮށްލި ތިން ސިޓީއުރަ

މުޅި މިފްކޯގެ ހަޔާތުގަވެސް މިފްކޯއަކީ ފައިދާވީ ކުންފުންޏެއް ނޫނެވެ. މުޅިން ހިންގަމުން އަންނަނީ ސަރުކާރުން ސަބްސިޑީ ދީގެންނެވެ. މިހެން މިވަނީ ގޮތް ނޭނގޭ އެތައް މަކަރާއި ހީލަތެއް ހަދަމުންދާތީއެވެ. އެގޮތުން މިފްކޯއިން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް...

​ދިވެހި ޅެން ބޭނުންކޮށްގެން މަސްވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ފަރުވާ ދެވިދާނެބާ؟

މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދަށް ނުހަނު ބޮޑު މަންފާއެއް ހިއްސާކުރަމުންއަންނަ ސިނާއަތެކެވެ. ދިވެހި އެތައް އާއިލާއެއް ކާންބޯން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަމެވެ. އެހެންކަމުން މަސްވެރިކަމުން ލިބޭ އާންމުދަނީތައް ދައުރުވަމުންދަނީ ރަށްރަށުގެ އިގްތިސޯދު ތެރޭގައެވެ. ...

ސައުދީ ފަންޑުން މިނިސްޓަރަށް އެރުއްވި ގަހުވަ ތައްޓާއެކު މަހުޖަނު ގާސިމްގެ ލޯ މިނިސްޓަރ ޝިޔާމަށް

މަސްވެރިން މިފްކޯއަށް ކިރާ މަހަށް ފައިސާ ނުދެވި އެތައް މަހަކަށް މިފްކޯ މަސްވެރިންނަށް ދަރަނިވެރި ވެފައިވާތީ އެ ދަރަނިތަށް އަދާކުރުމަށް ލޯނެއް ލިބޭތޯ މިނިސްޓަރ ޝިޔާމް ގެންދަވަނީ މަސައްކަތް ކުރަށްވަމުންނެވެ. މިގޮތުން މިނިސްޓަރު ލޯނެއް...

މަސް ބޭރުކުރާ އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކާއިމެދު ސަރުކާރުން ނުވިސްނާ

އެނގިވަޑައި ގަންނަވާނޭ ފަދައިން ކޮންމެ ރިޔާސީ އިންތިހާބެއް ކާމިޔާބު ކުރުމަށް އެއިރެއްގައި އޮންނަ ސަރުކާރަކުން މަސްވެރިންނަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ވަޢުދުތަށް ވަމުން ގެންދެއެވެ. އެގޮތަށް ވެވޭ ވަޢުދު ތަކުގެ ސަބަބުން އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކަށް ބައެއްފަހަރު...

ކޮންމެ ސަރުކާރެއްގައިވެސް ފިޝަރީޒު މިނިސްޓަރު ފެއިލްވަނީ ކީއްވެ؟

ހުރިހާ ސަރުކާރެއްގައިވެސް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ފެއިލް ވެފައިވަނީ ކީއްވެގެންކަން އަޅުގަނޑުމެނަށް ރައީސް އޮފީހުގެ އިސް މުވައްޒަފަކު ނަން ހާމަ ނުކުރުމަށް ޝަރުތުކޮށް ކިޔާ ދެއްވައިފިއެވެ. މަސްވެރި ކަމުގެ ސިނާޢަތު ތަރައްޤީ ކުރުމަށް އެތައް މިލިއަން...

މިފްކޯއިން މަސްވެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ އެތައް މިލިޔަން ރުފިޔާއެއް ނުދެވި ލަސްވެފައި

ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރުމަށް، މިފްކޯގެ ފެކްޓްރީތަކަށް ކިރާ މަހުގެ ރޭޓަށް ގެނައި ބަދަލާއި ގުޅިގެން މަސްވެރިންނަށް ލިބެންޖެހޭ އެތައް މިލިއަށް ރުފިޔާއެއް ނުދެވި ވަރަށް ބޮޑަށް ލަސްވެފައިވާކަމަށް އަޅުގަނޑުމެނަށް މަޢުލޫމާތު...

އެންވެރިކަން ކުރާ ސަރަހައްދުތަކުން ބިން ހިއްކުމަށް ވެލިނެގުން، މަސްވެރިންނަށް ކިހާބޮޑު ގެއްލުމެއް؟

ޒަމާނަށްއައި ބޮޑު ބަދަލާއެކު ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގައި  އެންވެރިކަން ކުރުމަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައިވެ. މަސްވެރިކަމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ 60 އީސައްތަ ހިއްސާ ވަނީ އެންހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަށެވެ. ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި...

މަސްވެރިން ތަމްރީނު ކުރުމަށް އިންސްޓިޓިއުޓެއް ގާއިމް ކުރުން، ކޮންއިރަކުން؟

ބިންކޮޅުގެ ގޮތުން ކުޑަ، މީސްކޮޅުގެ ގޮތުން މަދު، އެހެންނަމަވެސް ނިސްބަތުން ކަނޑުގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ލިބިފައިވާ އަޅުގަނޑުމެން މި ދިވެހިރާއްޖޭއަކީ މަސްވެރިކަމުގެ ގޮތުން ފަހުރުވެރިވުން ހައްގު ތާރީހެއް ލިބިފައިވާ ބައެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖެ މިއަދު މިދެކޭ...

43 ވަނަ މަސްވެރިންގެ ދުވަސް، ސަރުކާރުން މަސްވެރިންނަށް ދަރައި މަސްވެރިން ބަނގުރޫޓް ވުމާ ގާތަށް

ސަރުކާރު ކުންފުނި "މިފްކޯ" އިން މަސްވެރިން އަތުން ގަތް މަހުގެ ލާރި 2 މަހާ ގާތަށް ކުރެޓިޓްވެ މަސްވެރިންގެ އާމްދަނީއަށް ދަތިވެ މަހަށްފުރަާނެ ފަޅުވެރިން ލިބުމުގެ ދަތިތަކާ ކުރިމަތި ވެފައިވާ ކަމަށް ގިނަ ކެޔޮޅުންނާއި...

No More Posts